Ogłoszenia

 

Zakład Wielobranżowy „LUB-KOM” sp. z o.o.  poszukuje pracowników:

– technik budownictwa

– inżynier budownictwa

– administrator – preferowane wykształcenie ogrodnicze bądź rolnicze

 


Zakład Wielobranżowy „LUB-KOM” sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących robót remontowych na budynkach administrowanych przez tutejszą Spółkę:

1.

ocieplenie metodą lekką – mokrą

– 1 budynek
2. remont elewacji – 1 budynek
3. malowanie elewacji – 3 budynki
4. remont balkonów – 3 budynki
5. remont kominów – 3 budynki
6. wykonanie ław kominiarskich – 1 budynek
7. naprawa pokrycia dachów z blachy – 1 budynek
8. naprawa pokrycia dachów z papy – 1 budynek
9. remont attyk – 1 budynek
10. wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych – 2 budynki
11. wymiana drzwi wejściowych do piwnic – 4 budynki
12. wymiana okien na klatkach schodowych – 1 budynek
13. wymiana okienek piwnicznych – 1 budynek
14. wymiana instalacji elektrycznej – 2 budynki
15. malowanie klatek schodowych po wymianie instalacji elektrycznej – 4 budynki
16. malowanie klatek schodowych – 1 budynek
17. remont schodów w zejściach do piwnic i wykonanie posadzki w korytarzach piwnicznych – 1 budynek
18. ułożenie gresu w korytarzach piwnicznych – 1 budynek
19. wykonanie izolacji ścian piwnicznych z odwodnieniem i opaską – 3 budynki
20. wymiana pionów wod-kan – 2 budynki
21. wymiana poziomu wodociągowego w budynku – 1 budynek
22. wymiana zaworów grzejnikowych – 2 budynki
23. wymiana wodomierzy z.w. na wodomierze z odczytem radiowym – 5 budynki
24. utwardzenie terenu parkingu – 1 budynek
25. remont podestów przed kl. schodowymi – 3 budynki
26. wykonanie monitoringu zewnętrznego przy budynkach – 3 budynki
27. wymiana lub odnowienie kabiny windy – 1 budynek
28. przebudowa altany śmietnikowej – 1 budynek
29. przebudowa piwnic – 1 budynek

     Informacje na temat zakresu robót oraz sposobu składania ofert można uzyskać u zarządcy Wspólnot Dziale Technicznym:
ul. Jastrzębia 3 ; pokój nr 5 lub 6
lub  telefonicznie: wewnętrzny 44  – 817441530, 817441537,  817441674,  817441639
lub e-mail: techniczny@lubkom.pl

Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w terminie do

16 kwietnia 2018 r. do godz.15.00.

 

Zarządca zastrzega sobie prawo wycofania zadania remontowego z ogłoszonego przetargu bez podania przyczyn.

Lublin dnia 28.03.2018 r.

Brak możliwości komentowania