Oferta

Nasza Spółka oferuje usługi w zakresie pełnienia funkcji Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych. Trzy osoby posiadają licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami. Obecnie administrujemy wieloma budynkami położonymi w różnych rejonach miasta Lublina. Pełnimy rolę Zarządu i Zarządcy we Wspólnotach Mieszkaniowych budynków, które zostały skomunalizowane, wybudowane przez deweloperów, były budynkami zakładowymi i WAM oraz w budynkach prywatnych i stanowiących własność Gminy Lublin.
Jako spółka jesteśmy przygotowani do obsługi jeszcze większego zasobu mieszkaniowego oraz do obsługi terenów zielonych i utwardzonych.

Gotowi jesteśmy do :

– pełnienia funkcji zarządcy Waszej nieruchomości,

– utrzymania czystości w częściach wspólnych nieruchomości i terenach przyległych , do uzgodnienia w zależności od zakresu prac,

– wykonywania wszystkich robót konserwacyjnych.

Zapewniamy także:

* pełna obsługę rachunkową i rozliczenia właścicieli,
* racjonalne gospodarowanie funduszami,
* doradztwo finansowe, prawne i techniczne,
* pełną kontrolę właścicieli nad gospodarką i finansami wspólnoty,
* rzetelna obsługę,
* niskie ceny usług,
* możliwość decydowania przez właścicieli o wyborze banku, ubezpieczyciela nieruchomości, wyboru firm (osób) dokonujących przeglądy techniczne nieruchomości, wykonujących remonty,
* możliwość ustalania przez właścicieli indywidualnych norm dotyczących świadczeń komunalnych.

Brak możliwości komentowania