Dział Eksploatacji

    Do zakresu zadań Działu Eksploatacji należy bieżąca współpraca ze służbami porządkowymi – Policja i Straż Miejska (w zakresie bezpieczeństwa na osiedlu), Towarzystwami Ubezpieczeniowymi (w zakresie szkód), prowadzenie dokumentacji lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży (własnościowych i gminnych). Odbieranie i przekazywanie lokali mieszkalnych i użytkowych, zabezpieczanie zwalnianych lokali, a także odbieranie i zasiedlanie nowych inwestycji.

W ramach obsługi eksploatacyjnej naszymi zadaniami jest:

1. Prowadzenie kontroli   

      – budynków w zakresie utrzymania czystości

      – terenów zewnętrznych czyli pielęgnacja istniejącej zieleni oraz przycinanie drzew, krzewów i żywopłotów

      – w zakresie organizacji i realizacji skutków zimy

      – nad dozorcami wykonującymi w/w zadania.

2. Prowadzenie zmian dotyczących ilości osób zamieszkałych  

3. Prowadzenie zmian dotyczących nowych właścicieli i najemców (przygotowywanie umów, zmiany w opłatach)

4. Przyjmowanie zgłoszeń w sprawie niedogrzewania mieszkań (zgłoszenia w przypadku braku konserwacji na danym budynku, w pozostałych przypadkach zgłoszenia do LPEC)

5. Zamawianie książeczek opłat mieszkaniowych

6. Odczyty wodomierzy.

7. Przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców oraz dokumentów (akty zgonu, akty notarialne, zmiana nazwiska, dodatki mieszkaniowe, itp.)

Aby skontaktować się z działem eksploatacji lub do nas napisać zapraszamy do zakładki Kontakt

Brak możliwości komentowania