Dział Księgowości

Do zakresu zadań Działu Księgowości należy rejestracja i aktualizacja danych Wspólnoty Mieszkaniowej (zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa – m.in. Regon, NIP), sporządzanie planów gospodarczych, uchwał oraz rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty. Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów i przychodów utrzymania nieruchomości wspólnej, ewidencja zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prowadzenie rozliczeń w zakresie obowiązków podatkowych z Urzędem Skarbowym oraz sprawozdań do GUS. Okresowe sporządzanie sprawozdań o wysokości przychodów i kosztów wspólnoty, a także przechowywanie, zabezpieczanie i archiwizowanie dokumentów wspólnoty, dokumentacji nieruchomości.
W obsłudze księgowej naszymi zadaniami są:

1. Obsługa rachunków bankowych Wspólnot Mieszkaniowych

2. Przyjmowanie i analizowanie faktur

3. Nadzór nad terminową płatnością faktur, podatków, ubezpieczeń i innych opłat publiczno-prawnych

4. Rozliczanie zużycia mediów w częściach wspólnych jak i w lokalach indywidualnych (roczne rozliczenie kosztów właściciela)

5. Okresowe rozliczanie zużycia wody

6. Prowadzenie pełnej windykacji:

– telefoniczny kontakt z dłużnikiem

– okresowe tworzenie zestawień lokali zadłużonych

– sporządzanie i wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty

– przygotowywanie spraw sądowych i komorniczych

7. Wydawanie zaświadczeń właścicielom lokali oraz przygotowywanie kartotek z aktualnym saldem lokalu

 

Stały kontakt (w godzinach pracy biura) z pracownikami prowadzącymi księgowość umożliwia Państwu weryfikację informacji o saldzie na lokalu.

Aby skontaktować się z działem księgowości lub do nas napisać zapraszamy do zakładki Kontakt

Brak możliwości komentowania