Dział Techniczny

   Do zakresu zadań Działu Technicznego należy utrzymanie budynków w nienagannym stanie technicznym oraz prowadzenie spraw związanych z ich eksploatację zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, prowadzenie książek obiektów oraz dokumentów technicznych.

W ramach obsługi technicznej naszymi zadaniami są:

1. Przyjmowanie i realizacja zgłoszeń:

– usterek, napraw konserwacyjnych występujących w budynkach 

– awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, domofonowej, gazowej

– nieprawidłowości działania wentylacji

2. Prowadzenie bieżącej konserwacji i napraw.

3. Dokonywanie okresowej kontroli obiektów budowlanych zgodnie z Ustawą o Prawie Budowlanym  

4. Realizacja umów w zakresie podjętych uchwał (wyszukiwanie wykonawców robót, pomoc w wyborze najkorzystniejszej oferty, negocjowanie cen i warunków umowy, uczestniczenie w komisjach).

5. Przygotowanie planów remontowych , nadzór nad realizacją zleconych robót, rozliczanie remontów i modernizacji

6. Wykonywanie usług na rzecz mieszkańców w zakresie odpłatnych robót malarskich, hydraulicznych, elektrycznych, ślusarskich, stolarskich, dekarskich oraz murarskich  

 

  Aby skontaktować się z działem technicznym lub do nas napisać zapraszamy do zakładki Kontakt

Brak możliwości komentowania